Polityka prywatności | Infopulse

Polityka prywatności

Informacja na temat niniejszej polityki

Niniejsza polityka prywatności jest przeznaczona dla użytkowników naszej witryny internetowej oraz odbiorców naszej komunikacji marketingowej. Dotyczy to również subskrybentów, którzy zapisali się do naszego newslettera, pobrali nasze materiały na żądanie (np. e-booki, nagrania webinarów, itp.) oraz użytkowników zainteresowanych naszymi usługami i kontaktujących się z nami poprzez udostępniane przez nas formularze rejestracyjne (np. formularz kontaktowy).

Jeśli uczestniczysz w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w podmiocie należącym do Grupy Infopulse i chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane, zapoznaj się z naszą Recruiting Privacy Notice

Administrator danych

Twoje dane osobowe gromadzone są przez departament marketingu i sprzedaży Grupy Infopulse, który posiada biura w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej lub należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza nimi. Twoje dane osobowe będą następnie przetwarzane przez jedną ze spółek należących do naszej grupy, w zależności od Twojej lokalizacji. O podmiocie przetwarzającym Twoje dane osobowe zostaniesz dodatkowo poinformowany podczas pierwszego kontaktu.

Departament marketingu i sprzedaży Grupy Infopulse znajduje się w Infopulse Ukraine LCC, zlokalizowanym pod adresem: Business Center Kyiv, Podil Heritage, 28/12 Verkhnii Val st., 04071 Kijów, Ukraina; oraz w Infopulse Poland, zlokalizowanym pod adresem: Centrum Biznesowe REACT, al. Marszałka J. Piłsudskiego 24, 90-051 Łódź, Polska.

Infopulse Ukraine LCC jest głównym podmiotem do kontaktu w sprawie wszelkich pytań, roszczeń oraz wniosków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz skontaktować się z podmiotem Infopulse znajdującym się na terenie Unii Europejskiej oraz głównym Przedstawicielem Infopulse ds. ochrony danych w UE, możesz skontaktować się z: Infopulse Poland sp. z o.o., zlokalizowanym pod adresem: Centrum Biznesowe REACT, al. Marszałka J. Piłsudskiego 24, 90-051 Łódź, Polska. 

Możesz także skontaktować się z naszymi lokalnymi przedstawicielami w Bułgarii i Niemczech: 

Skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych:

Dla Ukrainy: Oleksiy Anisimov, DPO@infopulse.com

Dla Polski: Aneta Prokop, DPO@infopulse.com

Wszystkie zapytania dotyczące Twoich danych osobowych oraz prawa do prywatności można również kierować na adres: privacy@infopulse.com

Cel i podstawa prawna gromadzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe gromadzone są przez nas w celu nawiązania kontaktu oraz przesłania Ci komunikacji marketingowej, białych ksiąg, e-booków, nagrań webinarów oraz studiów przypadku związanych z naszymi usługami, o ile jesteś nimi zainteresowany. Możemy to zrobić za Twoją zgodą (np. poprzez wypełnienie przez Ciebie formularza kontaktowego w naszej witrynie internetowej i wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera) lub w naszym prawnie uzasadnionym interesie w zakresie rozwoju biznesu, prosząc jednocześnie o Twoją zgodę na dalszą komunikację. 

Dane osobowe przetwarzamy również w naszym prawnie uzasadnionym interesie w niniejszych celach marketingowych: 

Rodzaje danych osobowych

Maksymalny zakres danych osobowych, które od Ciebie pozyskujemy, to: imię i nazwisko, służbowy lub prywatny adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz stanowisko. Nie wyłącza to możliwości przetwarzania innych Twoich danych osobowych, które przekażesz nam dobrowolnie, a które są istotne dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych. 

Zdjęcia oraz nagrania wideo: jeśli bierzesz udział w organizowanym przez nas wydarzeniu, możemy również przetwarzać zdjęcia i nagrania z wydarzenia rejestrujące Twój udział. 

Udostępnianie oraz ujawnianie danych osobowych

Udostępnianie Twoich danych osobowych podmiotom stowarzyszonym z Infopulse

Zdjęcia oraz nagrania wideo: jeśli bierzesz udział w organizowanym przez nas wydarzeniu, możemy również przetwarzać zdjęcia i nagrania z wydarzenia rejestrujące Twój udział. 

Dostęp do Twoich danych osobowych będą miały zespoły ds. marketingu i sprzedaży następujących podmiotów stowarzyszonych z Infopulse (w tym podmioty stowarzyszone z Infopulse zlokalizowane w państwach trzecich):

Wszelkie udostępnianie danych osobowych odbywa się zgodnie z wewnątrzgrupową umową o przetwarzaniu danych, kodeksem postępowania oraz dodatkowymi zabezpieczeniami określonymi w standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych decyzją wykonawczą Komisji 2021/914 (SCC), zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO). 

Okres przechowywania

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy; w tym w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń prawnych. 

W zależności od celu przetwarzania, Twoje dane osobowe przechowujemy:

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż trzy lata, nawet w przypadku, gdy nie wyrazisz sprzeciwu wobec ich przetwarzania i/lub nie planujesz wycofać swojej zgody na ich przetwarzanie. 

Jeśli nadal wyrażasz zainteresowanie naszymi usługami i chcesz pozostać z nami w kontakcie, wówczas długość okresu przechowania może zostać zmieniona przez Infopulse Group – do czasu zakończenia stosunku biznesowego łączącego strony.

Twoje prawa

Przepisy prawa w zakresie prywatności zapewniają szeroki wachlarz praw w kontekście kontroli Twoich danych osobowych. 

Przede wszystkim posiadasz prawo do informacji o wszystkich szczegółach przetwarzania Twoich danych osobowych, natomiast w tej Polityce Prywatności udzielamy Ci ogólnych informacji. Jeżeli jednak chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas na: privacy@infopulse.com

Posiadasz także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla nas jest to jednoznaczne z Twoim sprzeciwem wobec otrzymywania naszych wiadomości i komunikatów. Możesz zrezygnować z subskrypcji tej usługi informacyjnej lub zgłosić Infopulse prośbę o usunięcie Twoich danych osobowych z naszych list mailingowych. Od tej chwili nie będziesz już otrzymywać od nas żadnej korespondencji, o ile nie skontaktujesz się z nami ponownie lub weźmiesz udział w wydarzeniu, które organizujemy lub którego jesteśmy partnerem. 

Ponadto masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz to zrobić w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail ze swoim zamiarem na: privacy@infopulse.com. W takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną usunięte oraz umieszczone na naszej liście zawieszeń – tak, abyśmy nie przeszkadzali Ci w przyszłości. 

Posiadasz także prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia z naszych systemów. Możesz także skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub nie mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu wskazanego powyżej; jeśli uważasz, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem; lub gdy jest to niemożliwe ze względu na postępowanie prawne. 

Możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa i zażądać, abyśmy przenieśli Twoje dane osobowe, które podałeś za swoją zgodą oraz przesłali je pod wskazany przez Ciebie adres – po uzyskaniu przez nas dodatkowej, pozytywnej identyfikacji. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, napisz do nas na: privacy@infopulse.com

Masz prawo złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych do odpowiednich organów ochrony danych. 

Inne szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane osobowe. Niepodanie danych osobowych oznacza, że nie możemy udzielić Ci żądanych przez Ciebie informacji. 

Przetwarzanie danych osobowych nie uwzględnia zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Twoje dane osobowe są chronione przez system bezpieczeństwa informacji wdrożony zgodnie z normą ISO 27001. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych, wnieść skargę lub skorzystać z przysługujących Ci praw, napisz do nas na: privacy@infopulse.com.

 

Mamy rozwiązania Twoich potrzeb. Wyślij nam wiadomość, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

Prosimy szczegółowo opisać Twoje zapytani

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy Twój wniosek i wkrótce skontaktujemy się z Tobą.