Polityka prywatności | Infopulse

Polityka prywatności

Informacje o tej Polityce

Niniejsza polityka jest skierowana do użytkowników naszej strony internetowej. Ma ona zastosowanie również do subskrybentów, którzy zapisali się na nasz newsletter, pobrali nasze materiały na żądanie (e-booki, nagrania z webinarów itp.), a także osób korzystających z naszych formularzy (formularz kontaktowy, formularz rejestracji na wydarzenia internetowe lub stacjonarne).

Jeśli aplikujesz na wolne stanowiska w podmiotach Grupy Infopulse i chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane w tym celu, sprawdź nasze Informacje dotyczące prywatności rekrutacji.

Administrator danych

Twoje dane osobowe są gromadzone przez zespół ds. marketingu i sprzedaży Grupy spółek Infopulse (zwanej dalej Grupą Infopulse), która posiada biura w wielu krajach UE/EOG i poza nimi. Twoje dane osobowe będą wówczas przetwarzane przez jedną z naszych spółek w zależności od Twojego położenia geograficznego. Dodatkowo podczas pierwszego kontaktu otrzymasz informacje o podmiocie, który przetwarza Twoje dane.

Główny zespół ds. marketingu i sprzedaży Grupy Infopulse znajduje się w Infopulse Ukraine LCC pod adresem 24, Polova St., Kijów, Ukraina.

Infopulse Ukraine LCC jest głównym podmiotem do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań, skarg i wniosków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz skontaktować się z podmiotem Infopulse znajdującym się w UE oraz głównym Przedstawicielem UE ds. prywatności danych, możesz skontaktować się z Infopulse Poland Sp. z o.o. pod adresem ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, Polska.

Skontaktuj się z lokalnymi przedstawicielami w Bułgarii i Niemczech:

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Dla Ukrainy: Oleksiy Anisimov, DPO@infopulse.com

Dla Polski: Aneta Prokop, DPO@infopulse.com

Wszystkie zapytania dotyczące Twoich danych i Twoich praw do prywatności mogą być kierowane również na adres privacy@infopulse.com.

Cel i podstawa prawna gromadzenia danych osobowych

Potrzebujemy Twoich danych osobowych do kontaktowania się i wysyłania newsletterów, białych ksiąg, e-booków, nagrań z webinarów, a także studiów przypadku dotyczących naszych profesjonalnych usług, jeśli jesteś nimi zainteresowany. Możemy to robić za Twoją zgodą (na przykład kiedy wyrażasz zgodę na otrzymywanie Newslettera) lub w naszym uzasadnionym interesie polegającym na rozwoju biznesowym.

Kiedy zapisujesz się na organizowane przez nas wydarzenia, przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, którą z Tobą zawieramy. Na tej podstawie prawnej będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, jak również zdjęcia i filmy z Twoim udziałem do ich późniejszego odtwarzania. Są one udostępniane wewnętrznie i zewnętrznie naszym klientom i partnerom, którzy nie są w stanie uczestniczyć w wydarzeniu.

Kategorie danych osobowych

Maksymalny zakres pozyskiwanych od Ciebie danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, e-mail służbowy lub osobisty, numer telefonu, nazwę spółki i nazwę stanowiska. Nie wyłącza to możliwości przetwarzania Twoich innych danych osobowych, które przekażesz nam dobrowolnie i które są istotne dla realizacji celów przetwarzania.

Zdjęcia i nagrania wideo: jeśli uczestniczysz w organizowanym przez nas zdarzeniu, możemy także przetwarzać Twoje zdjęcie i nagrania z Twoim udziałem.

Udostępnianie i ujawnianie danych

Udostępnianie danych podmiotom powiązanym Infopulse

Dostęp do Twoich danych będą miały zespoły ds. marketingu i sprzedaży następujących podmiotów powiązanych (w tym podmiotów powiązanych Infopulse znajdujących się w państwach trzecich):

Ze względu na to, że Infopulse należy do Tietoevry Oyj (Finlandia) Twoje dane, kiedy zostaną udostępnione w celu aplikowania na jedno z naszych wolnych stanowisk, mogą być udostępniane spółce dominującej lub jej podmiotom powiązanym, na wypadek gdyby miały one odpowiednie wolne stanowiska.

Wszelkie udostępnianie danych odbywa się zgodnie z Wewnątrzgrupową umową w sprawie przetwarzania danych, Kodeksem postępowania, a także dodatkowymi zabezpieczeniami określonymi w Standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez decyzję Komisji 2021/914 (SCC) zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

Okres przechowywania

Raczej nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż 12 miesięcy albo dopóki nie wycofasz swojej zgody.

Długość okresu przechowywania może zostać zmieniona przez Grupę Infopulse, jeśli nadal wyrażasz zainteresowanie naszymi usługami i chcesz pozostać z nami w kontakcie, tj. do rozwiązania relacji biznesowych.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec otrzymywania naszych wiadomości. Możesz zrezygnować z subskrypcji tej usługi informacyjnej lub poprosić naszą firmę o usunięcie Twoich danych z naszych list mailingowych. Po tym nie będziesz otrzymywać od nas żadnej korespondencji, chyba że ponownie zapiszesz się do naszego newslettera.

Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz to zrobić w dowolnej chwili, wysyłając e-mail opisujący Twoje zamiary na adres privacy@infopulse.com. W takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną skasowane i wpisane na naszą listę zawieszonych, aby uniknąć zakłócania Twojego spokoju w przyszłości.

Przysługuje Ci prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia ich z naszych systemów. Możesz także skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub nie mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu określonego powyżej, jeśli uznasz, że przetwarzanie jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem albo jeśli dane muszą zostać zachowane na potrzeby roszczenia prawnego.

Przysługuje Ci prawo do otrzymania swoich danych w formacie przenośnym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pod adresem privacy@infopulse.com.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi dotyczącej obaw co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych do odpowiednich organów ochrony danych.

Pozostałe szczegóły przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych osobowych oznacza, że nie możemy przekazać Ci żądanych informacji.

Przetwarzanie nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Twoje informacje są chronione przez system bezpieczeństwa informacji wdrożony zgodnie z ISO 27001.

 

Mamy rozwiązania Twoich potrzeb. Wyślij nam wiadomość, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

Prosimy szczegółowo opisać Twoje zapytani

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy Twój wniosek i wkrótce skontaktujemy się z Tobą.