Usługi oceny bezpieczeństwa informatycznego i doradztwa | Infopulse

Ocena bezpieczeństwa

Spersonalizowane audyty bezpieczeństwa pozwalające określić słabe punkty organizacji i zalecić działania naprawcze. Opieramy się na najlepszych praktykach branżowych, standardach i metodologiach, aby ocenić stan Twojego bezpieczeństwa.

Pomagamy
text card frame 1
Określić krytyczne słabości

Ogranicz ryzyko biznesowe związane z bezpieczeństwem dzięki złożonemu audytowi swojego środowiska bezpieczeństwa. Infopulse pomaga określić obszary wymagające poprawy i dostarcza użyteczne informacje pozwalające naprawić wykryte słabe punkty.

text card frame 2
Optymalizować budżet informatyczny

Obetnij wydatki poprzez ograniczenie nadmiernych rozwiązań i przydzielenie zasobów na nowo tam, gdzie ich potrzebujesz. Audyt bezpieczeństwa pozwala lepiej określać priorytety i planować zaawansowane budżety w przeciwieństwie do poprawek ad hoc.

text card frame 3
Zapewnić zgodność danych

Spełnij wymogi regulacyjne i zabezpiecz dane wrażliwe dzięki usługom Infopulse w zakresie audytu bezpieczeństwa. Pomagamy ocenić, czy stan Twojego bezpieczeństwa spełnia globalne standardy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa.

text card frame 4
Chronić Twoją reputację

Zbuduj zaufanie klientów i partnerów do Twojego przedsiębiorstwa, wykazując nienaganne bezpieczeństwo. Złożone audyty bezpieczeństwa pozwalają zapobiegać potencjalnym incydentom, a także stratom finansowym i reputacyjnym.

text card frame 5
Opracować plany awaryjne

Zmień informacje o bezpieczeństwie, generowane w drodze oceny bezpieczeństwa, na wykonalny plan. Eksperci Infopulse pomagają tworzyć kompleksową strategię bezpieczeństwa, a także plan tworzenia kopii zapasowych i przywracania ciągłości działania po awarii, aby zapewnić ciągłość działania.

text card frame 6
Wzmocnić polityki i procedury bezpieczeństwa

Przemyśl procesy bezpieczeństwa, aby zwiększyć ogólny stan bezpieczeństwa. Eksperci Infopulse weryfikują i aktualizują polityki i procedury Twojej firmy, aby stworzyć solidne środowisko bezpieczeństwa.

Nasze usługi

Ocena Ryzyka

Przewiduj potencjalne incydenty bezpieczeństwa, zanim staną się realnym zagrożeniem. Nasi eksperci przeprowadzają kompleksową ocenę ryzyka, wykorzystując sprawdzone narzędzia i metodologie, aby przygotować raport o wykrytym ryzyku. Wykorzystujemy analizę ryzyka CRAMM, która jest zgodna z rekomendacjami i metodologią British Standard Institution albo stosujemy podobne podejścia, które oceniają ryzyko dla bezpieczeństwa informacji, wykorzystując parametry Wpływ (Dotkliwość) i Prawdopodobieństwo (Złożoność).

Postępowanie z ryzykiem

Napraw swoje słabe strony w obszarze informatyki dzięki spersonalizowanemu planowi zarządzania ryzykiem. Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa dopasowują plan obchodzenia się z ryzykiem, określają opracowanie sposobów obchodzenia się z ryzykiem, a także szacują budżet, a tym samym wyposażają Cię w kompleksową strategię, która zwiększy Twoje bezpieczeństwo. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, Infopulse pomaga Ci zintegrować taki plan z Twoim istniejącym systemem cyberbezpieczeństwa.

Audyty procesu bezpieczeństwa

Prowadź wydajne operacje biznesowe dzięki audytom procesów bezpieczeństwa – systemowej ocenie bezpieczeństwa Twojego systemu informatycznego. Ocenimy istniejące procesy bezpieczeństwa pod kątem różnych standardów i regulacji dla konkretnej branży, takich jak ISO, RODO, PCI-DSS itp., a także zmierzymy wydajność Twojego systemu informatycznego, stosując określony szereg kryteriów. Infopulse pomaga także tworzyć powtarzalne plany audytów bezpieczeństwa z możliwością ich aktualizacji.

Testy penetracyjne

Zweryfikuj bezpieczeństwo swoich systemów informatycznych w akcji, przeprowadzając testy penetracyjne i red teaming – przygotowany symulowany cyberatak. Nasi eksperci opracowują wektory i scenariusze ataków, a także definiują dziesiątki parametrów testowych, aby zapewnić, że poznamy wszystkie potencjalne zagrożenia. Aby przekazać Ci szczegółowy zweryfikowany raport, stosujemy najlepsze praktyki branżowe i wykorzystujemy setki narzędzi do testów penetracyjnych, takie jak Acunetix, Colasoft Packet Builder, DNSstuff, Fiddler i inne.

Testowanie bezpieczeństwa kodu źródłowego

Wykrywaj wszelkie niedoskonałości w swoim kodzie, zanim przejdzie do środowiska produkcyjnego. Testowanie bezpieczeństwa i weryfikacja kodu źródłowego pozwalają na wykrycie podatności i błędów w projekcie, które dla wygody są zebrane w kompleksowym raporcie, a jednocześnie przekazują informacje zwrotne programistom, aby mogli szybko naprawić pojawiające się problemy. Zapewnij niepodatność swojego oprogramowania na ataki dzięki usługom oceny bezpieczeństwa świadczonych przez Infopulse.

Ocena podatności

Zarządzaj podatnościami technicznymi w Twojej infrastrukturze i aplikacjach dzięki dogłębnej analizie swoich aktywów. Specjaliści Infopulse oceniają Twoją defensywną postawę bezpieczeństwa, aby wykryć słabości, stworzyć listę priorytetowych działań i przekazać wytyczne ekspertów dotyczące łatania słabych punktów, żeby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi i naruszeniom.

Technologie

Microsoft CSAT logo
Microsoft CSAT
Microsoft Secure Score logo
Microsoft Secure Score
Azure Services Hub logo
Azure Services Hub
Center for Internet Security (CIS) Benchmarks/Framework  logo
Center for Internet Security (CIS) Benchmarks/ Framework
Microsoft Monitoring Agent  logo
Microsoft Monitoring Agent
Nmap logo
Nmap
Questionnaire logo
Questionnaire
i wiele innych

Mamy rozwiązania Twoich potrzeb. Wyślij nam wiadomość, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

Prosimy szczegółowo opisać Twoje zapytani

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy Twój wniosek i wkrótce skontaktujemy się z Tobą.