Rozwój blockchain i usługi konsultingowe | Infopulse

Rozwój blockchain i doradztwo

Zrewolucjonizuj procesy biznesowe dzięki technologiom rozproszonych rejestrów. Infopulse świadczy wszelkiego rodzaju usługi w zakresie rozwoju blockchain i konsultingowe dla przedsiębiorstw, MŚP i firm produkcyjnych ze wszystkich branż.

Pomagamy
text card frame 1
Przetestować Twój pomysł

Przetestuj swój PoC dla blockchainów i opracuj szytą na miarę strategię blockchain, zachowując spójność, osiągając wydajność i najszybszy czas wprowadzenia na rynek.

text card frame 2
Opracować solidne rozwiązanie

Wyprodukuj rozwiązanie oparte o najdojrzalsze platformy blockchain i zgodnie z najlepszymi praktykami w branży.

text card frame 3
Stworzyć produkt, który Twoi użytkownicy pokochają

Upewnij się, że Twoje rozwiązanie blockchain jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w użyciu, korzystając z naszych usług UX/UI „User First”.

text card frame 4
Szybko rozpocząć Twój projekt

Szybko utwórz zespół programistów blockchain na potrzeby swojego projektu.

Nasze usługi

Wdrażanie inteligentnych kontraktów

Infopulse wdraża nieodwracalne i niezmienne inteligentne kontrakty, zapewniające przejrzystość, wiarygodność, zaufanie i decentralizację w odniesieniu do wszelkiego rodzaju stosunków biznesowych. Szeroki zakres przypadków użycia inteligentnych kontraktów otwiera ogromne możliwości przed wszystkimi przedsiębiorstwami: 

 • Niezawodny i bezpieczny dodatek do faktur ESCROW oraz wszelkiego rodzaju umów lub wymiany zobowiązań, wymagających pośrednika, tj. zabezpieczenie praw majątkowych, wymiany handlowej, partnerstw, kontraktów itp.  
 • Nierozerwalne porozumienia umowne pomiędzy uczestnikami sieci w heterogenicznych środowiskach bez scentralizowanego funduszu powierniczego
 • Ochrona przed nieuprawnionymi zmianami
 • Wsparcie procesów prawniczych i pośredników finansowych
 • Aktywacja wyzwalaczy i regulatorów na potrzeby transakcji finansowych i obsługa automatycznych wydarzeń
Doradztwo w zakresie blockchainów

Infopulse wnosi szerokie doświadczenie w branży i wiedzę specjalistyczną w zakresie blockchainów, pozwalające świadczyć kompleksowe usługi doradztwa w zakresie blockchainów: 

 • Analiza wymagań biznesowych, projektowanie architektury systemu  
 • Określenie opłacalnych opcji integracji (np. blockchain na platformach chmurowych)
 • Ocena potencjału przeniesienia aplikacji lub infrastruktury informatycznej do blockchaina i tworzenie strategii migracji.

Infopulse, występująca często jako prelegent i mentor na wydarzeniach dotyczących blockchainów i prowadząca szereg wewnętrznych działań B+R, chętnie podzieli się swoją wizją i wiedzą podczas warsztatów. Nasze spersonalizowane sesje szkoleniowe dla zarówno programistów, jak i kadry zarządczej pomogą poszerzyć wiedzę i lepiej zrozumieć różne aspekty blockchainów. 

Przeprojektowanie i opracowywanie indywidualnych rozwiązań

Infopulse może zmienić i dopasować protokoły blockchain do konkretnych potrzeb, takich jak rozwijanie zupełnie nowych blockchainów zapewniających lepszą skalowalność i wydajność, jak również dopasowywanie blockchaina do Twojej infrastruktury. 

 • Przeprojektowywanie podstawowych protokołów blockchain i rozwój nowych rejestrów blockchain  
 • Przeprojektowywanie protokołów haszujących
 • Osiąganie/ulepszanie konsensusu i protokołów głosowania (PoW, PoA itp.)
 • Stosowanie konkretnego szyfrowania (a)symetrycznego
 • Dopasowywanie skalowalnośći blockchaina dla nieograniczonych i niezwykle produktywnych baz danych
Blockchain dla start-upów

Infopulse oferuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie blockchainów, która pomoże start-upów zaprojektować i stworzyć spersonalizowane produkty. 

 • Określenie potrzeb biznesowych i miejsca blockchaina w cyklu życia produktu  
 • Wybór platformy blockchain zgodnie ze specyfikacją produktu i wymaganiami biznesowymi
 • Tworzenie i utrzymywanie nowych kryptowalut
 • Przenoszenie przepływów środków pieniężnych z produktów do kryptomonet: publicznych lub prywatnych
 • Modyfikacja i udoskonalenie istniejących blockchainów
 • Rozwój aplikacji DOA

Przemysłowe przypadki użycia

Bankowość i finanse

Usprawnianie wszelkiego rodzaju cyfrowych operacji i transakcji na potrzeby usług bankowych, funduszy powierniczych, rynków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, stowarzyszeń pożyczkowych oraz giełd – bez nadużyć i presji regulacyjnej: 

 • Cyfrowe tożsamości, transakcje z użyciem wielu podpisów (multisignature), ESCROW  
 • Bezpieczeństwo finansowe: rozliczenia potransakcyjne, kontrakty pochodne, emisja papierów wartościowych, zarządzanie zabezpieczeniami
 • Finansowanie handlu: konosament
 • Handel detaliczny: obligacje bankowe, umowy kredytów hipotecznych, mikrofinanse
 • Transakcje peer-to-peer, autentyczność, biletowanie
 • Kredyty konsorcjalne, płatności transgraniczne, zapobieganie oszustwom z użyciem faktur
Sektor energetyczny

Zdecentralizowany, odporny na manipulację i przejrzysty sposób zarządzania certyfikatami i umowami o produkcję, dystrybucję i dostawę energii. 

 • Zdecentralizowany system transakcji rynkach energii i dostaw energii  
 • Kontrola nad sieciami energetycznymi i dostawą energii poprzez inteligentne kontrakty
 • Zapewnienie przejrzystości obrotu energią i marketingu
 • Zabezpieczenie agregatów i powiązanego wyposażenia dzięki bezpiecznemu uwierzytelniani
 • Zarządzanie energią odnawialną i uprawnieniami do emisji
 • Pomiar i fakturowanie zużycia energii: energia elektryczna, zużycie ciepła, mobilność elektryczna (roaming) itp.
FinTech

Transformacja usług finansowych i bankowych przy użyciu technologii blockchain i zachowaniu przejrzystości, decentralizacji, zgodności i bezpieczeństwa w całym ekosystemie FinTech, a ograniczonym ryzyku operacyjnym i wydatkach. 

 • Rozwój i utrzymanie prywatnych blockchainów  
 • Spersonalizowane platformy płatności i wymiany P2P
 • Operacje prawie w czasie rzeczywistym przy użyciu kryptowalut, cyfowych wartości i pieniądza fiducjarnego
 • Obrót papierami wartościowymi DEX/cyfrowymi
 • Integracja inteligentnych kontraktów i tokenów z powszechnymi operacjami biznesowymi
 • Płatności transgraniczne
 • Zarządzanie funduszami, honorariami i inwestycjami
Sektor motoryzacyjny i logistyka

Integracja algorytmów blockchain w celu tworzenia bezpiecznych aplikacji dla branży motoryzacyjnej, inteligentnych kontraktów dla logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw, jak również rozwiązywanie problemów we wszystkich obszarach branży motoryzacyjnej i logistyki. 

 • Bezpieczne zdalne sterowanie samochodem: rozwiązania oparte na czujnikach i przetwarzaniu, infrastruktura komunikacji/prawna  
 • Chroniona sieć komunikacji V2V, w tym autonomiczne pojazdy niewymagające kierowcy
 • Bezpieczna identyfikacja i uwierzytelnianie kierowcy (eID)
 • Płatności w drodze i fakturowanie bez pośredników
 • Doradztwo ubezpieczeniowe w czasie rzeczywistym, rejestracja i likwidacja incydentów i zdarzeń ubezpieczeniowych, zatwierdzanie wypłat
 • Zarządzanie cyklem życia produktów, rejestracja i zatwierdzanie części od dostawcy
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyka
Edukacja, nauka i badania

Zapewnienie jasności, wiarygodności i zaufania do komunikacji w środowisku akademickim i badań naukowych. 

 • Dane chronione przed manipulacjami, nadużyciami lub zniekształceniem: bazy danych dotyczące ocen, dokumentacja edukacji uczniów, rekordy danych dotyczące badań itp.  
 • Wystawianie i przechowywanie odpornych na manipulację osobistych certyfikatów i danych uwierzytelniających dla instytucji niepotrzebujących dodatkowych walidacji
 • Zabezpieczanie dostępu do danych zastrzeżonych i szyfrowanych poprzez eID
 • Przejrzyste operacje finansowe pozwalające sprawdzić źródła finansowania i wydatki: czesne, stypendia, crowdfunding, granty i finansowanie badań
 • Zapewnienie realizacji układów zbiorowych pracy, świadczenia usług, zobowiązań umownych
 • Ochrona własności intelektualnej: dowody badań, wkładów i zasług, ocena badań i wzajemna weryfikacja, fałszowanie danych, szyfrowanie raportów itp.
Ochrona zdrowia i ubezpieczenia

Objęcie wszystkich aspektów ubezpieczeń na życie, samochodowych, medycznych i majątkowych przy zapewnieniu większej dokładności, przejrzystości, elastyczności, lepszej kontroli prawne, a także wnoszenia roszczeń, a jednocześnie zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa publicznych rejestrów. 

 • Elektroniczna dokumentacja medyczna: dane z akt stanu cywilnego, akty urodzeń, historia medyczna, recepty, transakcje finansowe itp.  
 • Pochodzenie produktów i kontrola prawna
 • Inteligentne kontrakty wywołane zdarzeniami: zautomatyzowane roszczenia, samozawierające się kontrakty, mniej nadużyć
 • Mniejsze opóźnienia i brak duplikatów danych
 • Spersonalizowane warunki cenowe i lepsza ocena ryzyka – lepsza analityka dzięki automatycznemu udostępnianiu danych
 • Dezintermediacja: walidacja tożsamości, zdecentralizowane konsorcjum przewoźników itp.
Bezpieczeństwo

Chronione dane klientów, bezpieczne aplikacje biznesowe, większe zaufanie klientów i zadowolenie z zerowych kar rządowych i zapewnionej ciągłości działania. 

 • Zabezpieczanie transakcji finansowych i wymiany danych wrażliwych (np. aktualizacje firmware dla branży motoryzacyjnej lub urządzeń IoT)  
 • Zdecentralizowane i szyfrowane przechowywanie danych zapewniające ich integralność, zapobieganie nadużyciom oraz manipulacji danymi, bezpieczny dostęp i ochrona przed atakami hakerskimi/DDoS
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja, w tym wdrożenie SSO/MFA – pełna kontrola nad prywatnością dzięki niezawodnej ochronie infrastruktury i aplikacji
 • Wydajna, otwarta i stała synchronizacja danych i ochrona danych przed manipulacjami
Rozrywka i media

Tworzenie i dystrybucja przełomowych treści zapewniająca lepszą monetyzację i mierzalność. 

 • Platformy do gier i e-sport: przechowywanie przedmiotów w grze, ochrona i monetyzacja; przetwarzanie wirtualnych pieniędzy; nagrody i zakłady w świecie e-sportu itp.  
 • Portale społecznościowe i platformy do publikowania treści: bezpieczeństwo tożsamości i ochrona IP; własność, dystrybucja i monetyzacja cyfrowych treści; inteligentne kontrakty dotyczące płatności i wymiany
 • Przechowywanie i dostawa treści wideo i VR, ochrona praw własności intelektualnej ze względu na wykluczenie dystrybucji nielegalnych treści, monetyzacja (dzielenie się należnościami licencyjnymi i przychodami, crowdfunding itp.)
 • Cyfrowa reklama: lepsze dostarczenie dostaw, śledzenie i pomiar wrażeń, media kupujące automatyczne zawieranie umów, bezpieczne transakcje P2P

Technologie

Ethereum logo
Ethereum
Bitcoin logo
Bitcoin
Quorum logo
Quorum
Hyperledger logo
Hyperledger
Bitshares logo
Bitshares
BlockApps logo
BlockApps
Chain logo
Chain
Exonum logo
Exonum
IOTA logo
IOTA
Monero logo
Monero
Peercoin logo
Peercoin
Ripple logo
Ripple
RSK logo
RSK
R3 Corda logo
R3 Corda
Stellar logo
Stellar
i wiele innych

Mamy rozwiązania Twoich potrzeb. Wyślij nam wiadomość, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

Prosimy szczegółowo opisać Twoje zapytani

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy Twój wniosek i wkrótce skontaktujemy się z Tobą.