Usługi DevOps pozwalające optymalizować SDLC | Infopulse

Usługi DevOps

Zaprojektuj cykl opracowywania oprogramowania na nowo i wzmocnij współpracę pomiędzy swoimi zespołami dzięki naszemu szerokiemu wachlarzowi usług DevOps.

Pomagamy
text card frame 1
Przyspieszyć proces dostarczania

Infopulse może wprowadzić DevOps z praktykami Agile i CI/CD, aby zoptymalizować Twoje środowisko programistyczne i proces dostarczania oprogramowania, zautomatyzować wprowadzanie produktów i skrócić czas wprowadzenia na rynek dla nowych funkcjonalności.

text card frame 2
Udoskonalić jakość kodu oprogramowania

Automatyzacja ręcznych procesów poprzez cały SDLC ogranicza ryzyko i ewentualne błędy, a także prowadzi do uzyskania bardziej spójnej architektury oprogramowania i wyższej ogólnej jakości kodu oprogramowania i dostarczanych rozwiązań.

text card frame 3
Umożliwić realizację solidnej strategii odtworzenia ciągłości po awarii

Dzięki skutecznie opracowanej strategii odtwarzania ciągłości po awarii i zastosowanym praktykom DevOps skracasz czas potrzebny na przywrócenie usług i aplikacji po incydencie, zapewniając ciągłość działania przy minimalnych przestojach spowodowanych zakłóceniami.

text card frame 4
Poprawić przejrzystość i produktywność

Nasza metodologia DevOps pomaga zwiększyć produktywność zaangażowanych zespołów i usprawnić cały proces roboczy, dzięki czemu jest przejrzysty i zrozumiały dla klienta, członków zespołu i interesariuszy projektu.

text card frame 5
Ulepszyć współpracę i koordynację

Eksperci Infopulse pomagają wzmacniać efektywne interakcje i dzielić obowiązki pomiędzy dystrybuowane zespoły (tworzenie, operacje informatyczne, QA), kierowników i przedstawicieli ze strony biznesu, aby zwiększyć ogólną współpracę dzięki uproszczonym etapom zatwierdzenia i koordynacji.

text card frame 6
Usprawnić zarządzanie i kontrolę

Integrując praktyki DevOps z innymi narzędziami chmurowymi lub zarządzania danych, usprawniamy zadania kierownicze, takie jak nadzorowanie ról każdego zaangażowanego członka, bieżącego stanu realizacji projektu czy ogólnych postępów.

Nasze usługi

Infrastruktura jako kod (IaC)

Wdrożenie rozwiązania IaC może pomóc usprawnić zarządzanie dynamiczną infrastrukturą zarówno lokalnie, jak i w chmurze, a jednocześnie ograniczyć dryf konfiguracji i przyspieszyć wdrażanie nowych zmian. Dzięki podejściu Infrastruktura jako kod jesteś w stanie zautomatyzować udostępnienie całej infrastruktury, zwiększyć jej spójność i zmniejszyć liczbę błędów.

 • Doradztwo w zakresie narzędzi IaC i pomoc przy wyborze tych, które pasują do Twoich potrzeb biznesowych
 • Wdrożenie rozwiązania Infrastruktura jako kod
 • Utrzymanie i wsparcie rozwiązania IaC po wdrożeniu
Zarządzanie konfiguracją

Automatyzacja ręcznego procesu konfiguracji z użyciem narzędzi DevOps oznacza lepszą spójność i elastyczność Twoich systemów i oprogramowania. Zyskujesz bardziej jednolitą i standardową konfigurację wielu środowisk przy niższym ryzyku wystąpienia przerw w działaniu systemu i wycieku danych i szybszym rozwiązywaniu problemów.

CI/CD

Wdrażając potoki CI/CD dla projektów dotyczących oprogramowania, pomagamy naszym klientom automatyzować ich cykl rozwoju oprogramowania (SDLC), zapewnić wyższą jakość tworzonych wersji, przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek i obniżyć koszty opracowywania i wsparcia.

 • Analyse der bestehenden CI/CD-Pipelines
 • Erstellung eines Fahrplans für die Einführung von CI/CD
 • Implementierung von Zero-Downtime-Bereitstellungsstrategien
 • Implementierung verschiedener CI/CD-Szenarien
 • Erweiterte Bereitstellung mit GitOps-Ansatz
 • Analiza istniejących potoków CI/CD
 • Opracowanie planu działań w celu wdrożenia CI/CD
 • Realizacja strategii wdrożenia bez przestojów
 • Realizacja różnych scenariuszy CI/CD
 • Zaawansowana realizacja z podejściem GitOps
Orkiestracja kontenerów

Po wdrożeniu orkiestracji kontenerów możesz szybciej przejść od rozwoju aplikacji do etapu produkcji. Dzięki narzędziom takim jak Kubernetes łatwiejsza staje się automatyzacja opracowywania, QA i zespołów operacyjnych, wdrożenie podejścia IaC i poprawa skalowalności i elastyczności infrastruktury.

 • Wdrożenie rozwiązania wykorzystującego Kubernetes lub jakąkolwiek alternatywną platformę do orkiestracji kontenerów
 • Aktywacja Service Discovery, aby uprościć komunikację pomiędzy skonteneryzowanymi aplikacjami
 • Wprowadzenie Service Mesh, aby komunikacja pomiędzy usługami była bardziej elastyczna i bezpieczniejsza
Rozwiązania bezserwerowe

Jeśli chcesz zautomatyzować zadania operacyjne, przejście na rozwiązania bezserwerowe pozwoli Ci powierzyć udostępnianie, utrzymanie i ogólne zarządzanie infrastrukturą dostawcy chmury. W połączeniu z DevOps architektura bezserwerowa pozwala obniżyć koszty ogólne działalności, ograniczyć czas potrzebny na zarządzanie infrastrukturą, zapewnić lepszą skalowalność z autoskalowaniem i wyższą dostępność.

Niezmienna infrastruktura

Niezmienna infrastruktura to nowy paradygmat sugerujący, że serwery lub VM nigdy nie mogą być modyfikowane po tym, jak zostaną wdrożone. Aby wprowadzić aktualizacje, poprawki lub jakiekolwiek inne zmiany, należy stworzyć nowe serwery lub VM ze wspólnego obrazu. Możemy utworzyć dla Ciebie niezmienną infrastrukturę, abyś mógł korzystać z wersjonowanych, zautomatyzowanych i bardziej przewidywalnych wdrożeń oprogramowania, prostszego autoskalowania i powrotu do starszych wersji, a także szybszego udostępniania w chmurze.

Rozwiązania hybrydowe

Osiągnij wyższy poziom automatyzacji procesów dzięki DevOps, kiedy wdrażasz infrastrukturę hybrydową. Dzięki hybrydowym rozwiązaniom możesz kontrolować swoją infrastrukturę informatyczną, skorzystać z lepszej skalowalności i elastyczności, wyższych oszczędności i większego bezpieczeństwa.

Pomagamy wdrażać następujące modele chmury hybrydowej:

 • Integracja chmury publicznej z rozwiązaniami lokalnymi
 • Budowanie nowoczesnego rozwiązania typu cloud-agnostic
DevSecOps

Stosując metodologię DevSecOps, możemy pomóc Ci wdrożyć praktyki bezpieczeństwa na każdym etapie SDLC. Kiedy przeprowadzamy statyczne i dynamiczne testy połączone z automatyzacją, stosujemy kompleksowe proaktywne podejście do wykrywania i rozwiązywania problemów lub podatności na wczesnym etapie. W rezultacie możesz zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty związane z usuwaniem błędów, a także dostarczać swoim klientom niezawodne i bezpieczne produkty.

Doradztwo w zakresie DevOps

Konsultanci Infopulse ds. DevOps przeprowadzają ocenę istniejących systemów, infrastruktury i bezpieczeństwa, aby znaleźć ewentualne luki i zapewnić Twoją gotowość do wdrożenia praktyk DevOps. Nasz zespół pomaga wybrać optymalny zestaw narzędzi DevOps i model wdrożenia chmury, co pozwala Ci ograniczyć ogólne koszty działalności, a także zaoszczędzić na zasobach chmurowych. Nasze usługi doradztwa obejmują:

 • Przegląd architektury
 • Ocena DevOps
 • Optymalizacja kosztów
Zarządzanie wprowadzaniem na rynek

Stosując najlepsze praktyki ITIL i umożliwiając automatyzację procesu wprowadzania na rynek zgodnie z ostatnimi najlepszymi praktykami CI/CD i z użyciem innym narzędzi, pomagamy przedsiębiorstwom szybciej i bardziej spójnie realizować dostawy, unikać przestojów podczas wprowadzania na rynek i utrzymywać ciągłe doskonalenie przez cały SDLC.

Zarządzanie zmianą

Zapewniamy pozbawiony ryzyka i solidny proces zarządzania zmianą, który jest zgodny z tempem Twojego cyklu rozwoju oprogramowania. Opierając się na ciągłej integracji, ciągłym testowaniu i monitorowaniu, pomagamy organizacjom ustanowić proces proaktywnego zarządzania zmianą przy uproszczonym procesie zatwierdzania zmian.

Migracja do chmury

Infopulse świadczy kompleksowe usługi migracji do chmury w połączeniu z praktykami DevOps. Uprość dostępność usług i przyspiesz wprowadzanie produktów na rynek dzięki modelowi wdrożenia, który odpowiada Twoim potrzebom biznesowym (lokalnie, chmura publiczna/prywatna, hybrydowa, multicloud).

Rejestrowanie, monitorowanie i APM

Dzięki wdrożeniu narzędzi do rejestrowania, monitorowania oraz monitorowania wydajności aplikacji (APM) możesz nieustannie śledzić stan i wydajność swojej infrastruktury. Poza rejestrowaniem i rozwiązywaniem wykrytych problemów możesz także stosować analizę zdarzeń systemowych, aby wykrywać anomalie, określać trendy i podejmować bardziej ugruntowane decyzje.

Przywracanie ciągłości działania po awarii

Infopulse pomaga określić parametry Recovery Time Objective (RTO) i Recovery Point Objective (RPO) w oparciu o Twoje wymagania. Razem z Tobą definiujemy i realizujemy strategię przywracania ciągłości działania po awarii, aby osiągnąć Twoje cele, jednocześnie biorąc pod uwagę lokalizację i funkcję zasobów i danych dotyczących obciążeń.

Utrzymanie i wsparcie

Zwiększ stabilność swoich systemów dzięki usługom wsparcia i utrzymania infrastruktury informatycznej świadczonym przez Infopulse. Oferta usług Infopulse obejmuje konfigurację serwerów i zarządzanie nimi, wsparcie techniczne L1/L2/L3 i utrzymanie, a także monitorowanie wydajności aplikacji. Dzięki naszemu proaktywnemu podejściu do monitorowania i najlepszym praktykom DevOps możesz zmniejszyć częstotliwość awarii, zminimalizować koszty przestojów i przyspieszyć rozwiązywanie problemów.

Technologie

Ansible logo
Ansible
Azure DevOps logo
Azure DevOps
Azure Resource Manager logo
Azure Resource Manager
OpenShift logo
OpenShift
GIT logo
GIT
Jenkins logo
Jenkins
Kubernetes logo
Kubernetes
AWS CloudFormation logo
AWS CloudFormation
AWS Code Build logo
AWS Code Build
Bitbucket logo
Bitbucket
CHEF logo
CHEF
Elastic Stack logo
Elastic Stack
Prometheus logo
Prometheus
Puppet logo
Puppet
Terraform logo
Terraform
i wiele innych

Mamy rozwiązania Twoich potrzeb. Wyślij nam wiadomość, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

Prosimy szczegółowo opisać Twoje zapytani

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy Twój wniosek i wkrótce skontaktujemy się z Tobą.