Wdrożenie ServiceNow, doradztwo, wsparcie | Infopulse

Usługi ServiceNow i doradztwo

Profesjonalne usługi wdrożenia ServiceNow oferowane przez wiarygodnego dostawcę usług wdrożeniowych. Niech droga do platformy ServiceNow będzie opłacalna i przyszłościowa.

Pomagamy
text card frame 1
Konsolidować Twoje usługi IT

Zdobądź jedno źródło prawdy w zakresie zarządzania infrastrukturą i usługami IT dzięki ServiceNow! Dzięki temu obniżysz koszty wsparcia i utrzymania dotychczasowych narzędzi i rozwiązań.

text card frame 2
Zwiększyć ogólną produktywność IT

Wyposażony w nową platformę będziesz w stanie zautomatyzować i zoptymalizować liczne ręcznie wykonywane zadania, procesy i przepływy pracy. Wyeliminuj błąd ludzki, popraw poziom świadczenia usług i zwiększ produktywność IT.

text card frame 3
Przyspieszyć rozwiązywanie incydentów

Automatyczne przetwarzanie typowych incydentów i zapytań serwisowych zapewnia szybsze rozwiązywanie incydentów. W rezultacie zminimalizujesz zakłócenia usług informatycznych i poprawisz ich jakość.

text card frame 4
Zwiększyć widoczność i elastyczność usług IT

Szybko określaj priorytety i naprawiaj krytyczne problemy w obszarze IT dzięki lepszemu wglądowi w relacje pomiędzy Twoją infrastrukturą informatyczną a usługami biznesowymi. Zapewnij proaktywne zarządzanie zmianą w obszarze IT i ogranicz ryzyko.

text card frame 5
Ograniczać koszty infrastruktury i operacyjne

Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym rośnie sprawność operacyjna, a jednocześnie maleje możliwość przerw i przestojów usługi. Wszystko to pomaga Twojej organizacji ograniczać koszty infrastruktury i operacyjne.

text card frame 6
Zoptymalizować zarządzanie zasobami w chmurze

Dzięki jednemu interfejsowi zapewniającemu dostęp do zasobów w chmurze będziesz w stanie poprawić zarządzanie nimi (w tym w konfiguracji hybrydowej i multicloud), zoptymalizować wydatki na chmurę i powiązane operacje.

Nasze usługi

Doradztwo w zakresie ServiceNow 

Nasi eksperci przeprowadzają analizę i ocenę Twoich rozwiązań i procesów, jak również ich gotowości do wdrożenia ServiceNow. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązanie ServiceNow, które spełni Twoje potrzeby biznesowe: 

 • Opracowanie planu działań i szczegółowego planu wdrożenia  
 • Określenie konieczności dopasowania do indywidualnych potrzeb i integracji
 • Konsultacje dotyczące wtyczek zapewniających spersonalizowane funkcjonalności
Migracja do ServiceNow  

Przeprowadzimy Cię przez złożony proces zastąpienia dotychczasowego systemu ITSM lub kilku jednopunktowych narzędzi ujednoliconym systemem ServiceNow. Zakres tej usługi obejmuje: 

 • Wybór strategii migracji i jej realizacja 
 • Migracja danych i konfiguracja integracji
 • QA i wsparcie po wdrożeniu
Wdrożenie ServiceNow ITSM 

Świadczymy kompleksowe usługi wdrożeniowe – od analizy luk, planu działania i konfigurację instancji po opracowanie spersonalizowanych funkcjonalności, integrację i wsparcie po wdrożeniu. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie ITSM obejmuje: 

 • Zarządzanie incydentami/problemami/zmianą/zapytaniami 
 • Katalog i udostępnianie usług, SLA i OLA
 • Interaktywne dashboardy, portal samoobsługowy itp
Wdrożenie ServiceNow ITOM

Pomagamy aktywować komponenty ServiceNow ITOM – Widoczność, Zdrowie, Optymalizacja – skupiające się na wyeliminowaniu silosów w operacjach na infrastrukturze. Zakres usługi obejmuje: 

 • Opracowanie CMDB dla infrastruktury lokalnej lub w chmurze 
 • Mapowanie usługi, zarządzanie zdarzeniami
 • Monitorowanie i integrację powiadomień
Automatyzacja i synchronizacja z ServiceNow 

Dzięki tym systemom ServiceNow ograniczysz prace ręczne i błąd ludzki, szybciej uzyskasz przewidywalne wyniki i przyspieszysz realizację usługi. Możemy pomóc Ci w następujących kwestiach: 

 • Zarządzanie użytkownikami i dystrybucja oprogramowania klienta 
 • Dostarczanie infrastruktury chmurowej i zarządzanie nią
 • Zarządzanie wiedzą kognitywną i inne
Zamawianie i udostępnianie katalogu usług 

Funkcjonalność Katalog usług pomaga zdefiniować Twoje produkty i usługi, aby zapewnić Twoim użytkownikom lepsze doświadczenie w zakresie samoobsługowego zamawiania poprzez intuicyjny interfejs i elastyczny przepływ pracy. 

 • Określenie zakresu usług, generowanie kategorii i pozycji w katalogu 
 • Zapewnienie możliwości samoobsługi
 • Określenie przepływu pracy i ról w zakresie realizacji
Bezpieczeństwo platformy i uwierzytelnianie 

Now Platform zapewnia, że jesteś głównym właścicielem i masz pełną kontrolę nad wszystkimi danymi użytkowników, ich gromadzeniem, wykorzystaniem i przechowywaniem. Infopulse zapewnia następujące funkcjonalności: 

 • Logiczne rozdzielanie danych i ograniczenie według domen  
 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe (kod dostępu/token)
 • Pojedyncze logowanie przy kilku dostawcach tożsamości SSO
Portale samoobsługowe ServiceNow 

Portal samoobsługowy pozwala użytkownikom śledzić swoje bilety 24/7, zamawiać usługi i produkty z Katalogu usług. W związku z tym pomoże Ci to zmniejszyć liczbę biletów, rozmów telefonicznych i e-maili. Portal może oferować następujące funkcje: 

 • Tworzenie i zatwierdzenie biletów 
 • Obserwacja i określanie zmian
 • Analityczne dashboardy lub historia działań
Opracowywanie spersonalizowanych modułów 

Możemy opracować dowolne spersonalizowane rozwiązanie od zera, które będzie dopasowane do Twoich potrzeb biznesowych i wymagań. Poniżej znajdują się przykłady spersonalizowanych modułów, jakie firma Infopulse może zbudować na platformie ServiceNow:  

 • Zasoby ludzkie: automatyzacja standardowych procesów kadrowych  
 • Ocena zgodności: wymogi regulacyjne i branżowe
 • Rozwiązanie do śledzenia czasu: obejmujące zatwierdzanie kart czasu pracy
Integracja z systemami zewnętrznymi 

Jedną z uzyskiwanych korzyści jest możliwość integracji ServiceNow z wieloma systemami biznesowymi i usługami opartymi na chmurze. Pozwala to optymalizować jeszcze więcej procesów biznesowych i zapobieganie duplikowaniu pracy. 

 • SAP, Microsoft Dynamics, Atlassian Jira itp. 
 • AWS, Microsoft Azure, Google Cloud i VMware
 • Active Directory, narzędzia do monitorowania, bramki płatnicze
 • Compliance Aspekte

Technologie

Angular logo
Angular
Ansible logo
Ansible
Bootstrap logo
Bootstrap
CSS 3 logo
CSS 3
MySQL logo
MySQL
ServiceNow logo
ServiceNow
XML logo
XML
GitHub logo
GitHub
HTML 5 logo
HTML 5
JavaScript logo
JavaScript
Terraform logo
Terraform

Mamy rozwiązania Twoich potrzeb. Wyślij nam wiadomość, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

Prosimy szczegółowo opisać Twoje zapytani

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy Twój wniosek i wkrótce skontaktujemy się z Tobą.